Klik hier voor toegang tot de online vragenlijst over therapietrouw

Medicamenteuze behandelingen hebben als doel de gezondheid van patiënten te bevorderen via het verbeteren van de levenskwaliteit en de overleving. Het beoogde effect van veel behandelingen wordt echter niet altijd bereikt door suboptimale therapietrouw of “noncompliance”. Er wordt geschat dat ongeveer 50% van de patiënten hun medicatie niet nemen zoals voorgeschreven. De onmiddellijke gevolgen van therapieontrouw zijn een afwezigheid van het beoogde effect van de behandeling, progressie van de ziekte, en toegenomen kosten voor de patiënten, de zorgverleners, en de maatschappij.

Toenemende evidentie suggereert dat er methodes beschikbaar zijn om therapietrouw te verbeteren. Een nieuw Europees initiatief – het ABC project (ascertaining barriers for compliance) bestaat uit een internationale samenwerking tussen experts in onderzoek naar therapietrouw. Dit project heeft als specifieke doelstellingen het identificeren van methodes om therapietrouw te bevorderen, de klinische effecten en de kosten-effectiviteit ervan te bepalen, en de aanbevelingen te verspreiden naar de brede gemeenschap. Bezoek onze website en leer meer over onze doelstellingen en de resultaten van het ABC project!


Het ABC Project team

L’efficacité des traitements permet aujourd’hui d’optimiser la santé des patients par l’amélioration de la qualité de vie et de la survie. Cependant, le potentiel de nombreux traitements n’est pas entièrement exploité, car une adhérence (ou observance thérapeutique) non-optimale aux traitements réduit leur efficacité. On estime que 50 % des patients ne prennent pas leur médicament tel qu’il leur a été prescrit. Les effets directs de cette non-adhérence incluent l’absence de réponse thérapeutique, la progression de la maladie et des conséquences économiques pour les patients, leur entourage et la société.

On insiste de plus en plus sur l’existence de méthodes visant à améliorer l’observance thérapeutique. Une nouvelle initiative de recherche européenne – le projet ABC (ascertaining barriers for compliance) - est le fruit d’une coopération internationale d’experts dans le domaine de la recherche sur l’observance thérapeutique. Ce projet a pour objectif spécifique d’identifier les méthodes servant à promouvoir l’observance thérapeutique, d’évaluer leur efficacité clinique et leur rentabilité économique et de diffuser les recommandations à une communauté plus vaste. Visitez ce site web et apprenez-en plus sur les objectifs et les résultats du projet ABC!


L’équipe du projet ABC

Wirksame Medikamente fördern die Gesundheit in dem sie die gesundheits¬bezogene Lebensqualität und das Überleben verbessern. Allerdings wird bei vielen Behandlungen das Potenzial nicht vollständig ausgeschöpft, weil suboptimale Adhärenz (oder Therapie¬treue) die Wirksamkeit der Medikamente mindert. Es wird angenommen, dass nicht weniger als 50% der Patienten ihre Medikamente nicht wie verschrieben einnehmen. Die unmittelbaren Folgen sind: das Ausbleiben therapeutischer Effekte, das Fortschreiten der Krankheit sowie wirtschaftliche Folgen für die Patienten, ihre Betreuer und die Gesellschaft.

Es gibt eine zunehmende Evidenz bezüglich Methoden, die die Therapietreue verbessern. Das ABC-Projekt (ascertaining barriers for compliance) - eine neue europäische Forschungs¬initiative – ist eine internationale Zusammenarbeit von Experten der Adhärenz-Forschung mit den spezifischen Zielen (a) die Methoden der Förderung von Adhärenz zu identifizieren, (b) deren klinische Wirksamkeit und die Kosteneffizienz zu beurteilen und (c) (diesbezügliche) Empfehlungen in einer erweiterten Gemeinschaft zu verbreiten. Besuchen Sie unsere Webseite und erfahren Sie mehr über die Ziele und die Resultate des ABC-Projektes
.

Das ABC-Projekt-Team